industri nyheter

Underhåll av vattenpassverktyget

2022-01-13
1. Vattenpassverktygetär ett optiskt precisionsinstrument. Korrekt och rimlig användning och förvaring spelar en stor roll för instrumentets noggrannhet och livslängd

2. Undvik direkt solljus och demonteravattenpassverktygetutan tillåtelse

3. Omvattenpassverktygetmisslyckas, ska den repareras av någon som är bekant med instrumentstrukturen eller reparationsavdelningen

4. Varje finjustering avvattenpassverktygetska vridas försiktigt utan överdriven kraft. Rör inte linsen och den optiska filmen för hand

5. Efter varje användning ska instrumentet torkas rent och hållas torrt.