industri nyheter

Vattenpassverktygets justeringsmetod

2022-01-13

Placeravattenpassverktygmellan de två fasta punkterna och markera de horisontella linjerna för de två punkterna, som kallas a- och B-linjer. Flyttavattenpassverktygettill ena änden av den fasta punkten och markera de horisontella linjerna för de två punkterna, som kallas a 'och B'. Beräkna om A-B ≠ ett '- B', rikta in teleskopets horisontella ledning med hälften av avvikelsen. Använd kalibreringsnålen för att justera de övre och nedre skruvarna på nivåmätaren tills den horisontella bubblan på röret sammanfaller. Upprepa ovanstående tills det är lika.

vattenpassverktyg