industri nyheter

 • Vattenpassets noggrannhet avser nivåbubblans axiella rörelse och lutningsvinkeln när bubblans centrum sammanfaller med den symmetriska mitten av vänster och höger markeringslinjer när nivån är vid en angiven horisontell lutningsvinkel.

  2022-04-06

 • Ett fyrkantigt verktyg är gjort för att rita eller kontrollera räta vinklar, och ibland för att rita linjer. De fyrkantiga verktygen kännetecknas av hög precision, god stabilitet och enkelt underhåll

  2022-04-02

 • Innan du använder den måste du först göra ett skolpar, kalibrera vattenpassverktygen. Placera den på en platt vägg, rita en linje, ring den horisontella linjalen, lägg den på linjen du ursprungligen målade. Om det är kapabelt till tillfälligheter är det också möjligt att säkerställa att mätdata också är korrekta.

  2022-03-28

 • Den räta vinkeln precision kvadraten används huvudsakligen för inspektion och märkning av rätt vinkel på arbetsstycket. Vid installation och justering av utrustningen inspekteras vertikaliteten hos den relevanta ytan på delen eller komponenten.

  2022-03-16

 • Detta dokument introducerar vattenpassmätmetoden

  2022-02-16

 • Combination square är ett vanligt mätinstrument som används för vinkel-, längd-, höjdmätning och centrumpositionering vid bearbetning och träformbearbetning.

  2022-02-15